ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés célja, jogalapja
A Talentera tehetséggondozással, képzéssel, karriertanácsadással, munkaerőközvetítéssel foglalkozik, személyes adataid kezelésére ezen tevékenységeink keretében kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod. Az adataid megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Karriertanácsadással, munkaügyi tanácsadással, konkrét képzésekkkel, trainingekkel, állásajánlattal tanácsadóink megkereshetnek a megadott elérhetőségeiden.
E-mail címedre hírlevelet küldhetünk, amely a képzettségednek, adottságaidnak és igényeidnek megfelelő trainingeket, programokat, állásajánlatokat, valamint a Talentera saját hirdetéseit, ajánlatait tartalmazza. Amennyiben a hírlevélről le szeretnél iratkozni, azt a hírlevél alján található linken megteheted, vagy leiratkozási kérelmedet e-mailen is elküldheted a hello@talentera.hu címre.
Az adatkezelő a Marketera Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (e-mail cím: hello@talentera.hu székhely: 1114 Budapest, Himfy utca 5.; cégjegyzékszám: 01-09-293537; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap címe: http://www.talentera.hu). 

A kezelt adatok köre
Adatkezelésünk a tagjaink következő személyes adataira terjed ki:
a. azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév)
b. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám)
c. felhasználónév, jelszó
Konkrét álláshirdetésre való jelentkezésed esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik  szükségessé. Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulásoddal és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általad megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. ) A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot. A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az gépeden adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el. Az adatok forrása
Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:
a. Az általad részünkre megadott személyes adatok. Személyes adataidat megadhatod a honlapunkon történő regisztráció során, vagy adataidat (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatod részünkre. A Talentera számára az adatszolgáltatás önkéntes.
b. Az általad nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook profil).
c. Az általad harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékozatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat. 
d. Rendezvényeinken fénykép- és videófelvételeket készítünk, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvényen részt veszel, ráutaló magatartással hozzájárulsz a fentiekhez.

Hozzáférés az adatokhoz
Személyes adataidat álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén. Ilyen adattovábbításra csak tájékoztatást követően, hozzájárulásod esetén kerülhet sor. Ennek keretében szükség lehet arra, hogy személyes adataid külföldre, olyan országba kerüljenek továbbításra, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra csak külön tájékoztatást követően, kifejezett hozzájárulásod esetén kerülhet sor. A rendszerben tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és - amennyiben profilod továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik - a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek. 

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a hello@talentera.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre. 

Adatfeldolgozók
Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők:
• Jumplead (23 Hallfields Lane, Rothley, Leicestershire, LE7 7NF, United Kingdom)
 adatbázis kezelés
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 levelezés, tárhelyszolgáltatás

 Adatbiztonság
A személyes adataid kezelésével összefüggésben a Talentera gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid
Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a hello@talentera.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy a Talenteranál tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod. 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya
Jelen tájékoztató 2017. 10. 24. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a privacy policy címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.